Home Made By - thuisgevoel - interieuradvies - oprichter

Iedereen zijn thuis

Thuis’ is een krachtige metafoor waar je een breed scala aan betekenissen aan kunt ophangen. In de interieurwereld is het één van de meest gebruikte termen. Maar waar staat het begrip eigenlijk voor? Wanneer kun je claimen dat je de ultieme thuishaven hebt gecreëerd? Wij vragen het Erwin van de Belt, oprichter van Home Made By.

Waar komt het woord thuis vandaan?

“De tweede lettergreep van het Hebreeuwse alfabet, betekent thuis. De eerste letter, ‘eleph’, staat symbool voor God. Het ervaren van een thuisgevoel, werd eeuwen geleden gezien als iets dat niet voor iedereen was weggelegd; alleen de schepper kon genieten van dat ultieme gevoel van geborgenheid. ‘Thuis’ is één van de fundamentele essenties van het leven, een schild dat je beschermt tegen een wereld die soms grillig kan zijn.”

Hoe creëer je de ‘ervaring van een thuis’?

“Deze ultieme ervaring gaat eigenlijk voorbij aan onze taal en de mensheid zelf. Wij zijn weliswaar de eerste soort op aarde die op een conceptuele manier invulling geeft aan het begrip thuis, maar we zijn zeker niet de eerste die dit een centrale plek geven in ons leven. Kijk maar naar de natuur. De noodzaak om een persoonlijke ruimte te claimen is aangeboren in het gedrag van een groot aantal levende organismen. Ook hier wordt de claim van een thuiservaring uitgedrukt op enorm veel verschillende manieren. Een thuis is een veilige haven, die kan zorgen voor een grote mate van voorspelbaarheid en controle in het leven. Het claimen ervan is om deze reden dan ook heel noodzakelijk.”

In hoeverre heeft je thuis te maken met een fysieke ruimte?

“Bij het woord thuis denken de meeste mensen aan het huis waar ze wonen. Voor anderen in het de plek waar ze zijn geboren. We keren graag terug naar de plek waar het lekkerst wordt gekookt: thuis, bij onze moeder. Onze afkomst wordt bepaald door ons thuisland. We beginnen zelfs te begrijpen dat de aarde onze thuisplaneet is en dat we er zorgvuldig en verantwoord mee om moeten gaan. Thuis heeft meer te maken met een verklaring van ruimte dan met de ruimte zelf, het is de plek waar wij onszelf kunnen zijn.”

In hoeverre zijn het de bewoners zelf die dat gevoel van geborgenheid creëren?

“In tegenstelling tot een huis, kan een thuis niet losstaan van zijn inwoners. Het wordt in zekere zin – onbewust – geclaimd door het wezen dat erin woont. Zo kun je niet zonder consequenties iemands persoonlijke ruimte binnengaan. Denk je maar eens in wat er gebeurt als je een grot binnengaat, die door een beer wordt geclaimd als thuisbasis. De beer hoeft het woord thuis niet te begrijpen om zijn gedrag te rechtvaardigen. Dieren kunnen uitgesproken zijn over hun claim op een bepaald gebied zonder dat er behoefte is aan cognitieve gedachte of taal. Het hebben van een afgebakende thuisbasis is dus niet alleen weggelegd voor mensen.”

Welke functie heeft een huis voor haar bewoners?

“Een huis dient haar inwoners te beschermen tegen de onzekerheden van de wereld. Maar dit is zeker niet de enige functie die het heeft. Volgens deze definitie definieert een celmembraan het ‘thuis’ waarin een cel bestaat. Binnen dat beschermende schild zijn de kwetsbare inhoud van de cel opgenomen en beschermd. Is een celmembraan het thuis van de kern en protoplasma, of gewoon een lichaamsdeel? Onze lichamen zouden ook als een thuis beschouwd kunnen worden in deze definitie; beschermd zoals ze zijn door een laag huis die ons onderscheidt van de rest van de wereld. Niet voor niks benoemen we dat iemand niet thuis is in zijn eigen huid, als we het hebben over iemand die zich niet goed voelt. Dieper gezien is thuis helemaal geen fysieke plaats, maar een ervaring die in ons hart leeft. Wanneer we zeggen: een huis maakt nog geen thuis’, verwijzen we naar dit feit. Thuis kan ook andere soorten interne ervaringen impliceren, onze definities kunnen variëren. Als je het woord bijvoorbeeld in een bepaalde context ziet, kun je ook stellen dat je je ‘thuisvoelt in een bepaald onderwerp’.

Hoe belangrijk is een thuis?

“Sommige organismen kunnen niet overleven zonder hun huizen. Het onderscheid tussen ‘thuis’ en ‘zichzelf’ is bijvoorbeeld vaag als je het hebt over een slak of koraal; het huis is een integraal onderdeel van henzelf. Maar hoe zit het eigenlijk met ons? Zijn de huizen waarin we wonen een manifestatie van onszelf? Definiëren onze huizen gewoon waar en hoe we leven, of laten ze zien wie we zijn? Zijn ze uitdrukkingen van onze cultuur en gemeenschap of gewoon een praktisch antwoord op noodzaak tot onderdak? Feit is dat we een thuis nodig hebben omdat we behoefte hebben aan veiligheid en zekerheid, sociale contacten, behoefte aan waardering en erkenning of onszelf willen kunnen ontplooien.”

“Home Made By staat in dienst van de mens en niet andersom. De onbewuste wereld van emotie die in mensen huist, is een primaire bron voor veel van onze ontwerpen, oplossingen en materialen. Een écht mooi thuis creëren is voor veel mensen een doel en verlangen. Logisch omdat deze plek een helende en verzorgende werking op ons heeft. Daarnaast is het belangrijk voor ons persoonlijk welzijn en geluk. Wij zien het daarom als onze missie mensen écht te helpen een persoonlijk en leefbaar thuis te maken en daarmee bij te dragen aan een mooiere wereld. Kortom, Iedereen zijn thuis.”