TECHNISCHE KWALITEITSINFORMATIE MEUBELSTOFFEN

Martindale

Het Martindale nummer verwijst naar een gelijknamige test. Bij de Martindale test wordt nagegaan hoe snel een stof slijt. Het is een internationaal erkende test waarbij gemeten wordt hoe snel bij vlakke weefsels de draden slijten of poolweefsels kaal worden onder een apparaat wat een zekere druk op de stof uitoefent. Zodra door het ronddraaiende testapparaat op de weefselstof maximaal drie draden zijn gebroken of zichtbare pooluitval optreedt, wordt het aantal toeren dat dit heeft veroorzaakt vastgelegd.

Normaal woongebruik (15 000 tot 40 000 Martindale)

Meubelstoffen in de gebruiksklasse Normaal woongebruik zijn bestand tegen dagelijks enkele uren gebruik in een gemiddelde gezinssituatie. Wel dient daarbij bedacht te worden dat op zichzelf niet ongebruikelijke gewoontes en situaties kunnen leiden tot een meer dan normale belasting van de meubelstof. Bijvoorbeeld een zitplaats voor de TV die dagelijks vele uren wordt gebruikt.

Intensief woongebruik (40 000 tot 75 000 Martindale)

De gebruiksklasse Intensief woongebruik geeft aan dat hier sprake is van een sterke meubelstof die bestand is tegen dagelijks enkele uren intensief gebruik, bijvoorbeeld in een druk gezin. Deze gebruiksklasse wordt ook aanbevolen wanneer er sprake is van een vaste zitplaats voor de TV die dagelijks vele uren wordt gebruikt.

Intensief woongebruik + werken (zeer intensief gebruik) - (75 000+ Martindale)

Extra sterk zijn de meubelstoffen in de gebruiksklasse Intensief woongebruik +werken. Het begrip werken geeft aan dat deze stoffen ook geschikt zijn voor gebruik in werksituaties. Een vergelijkbaar gebruik kan ook in de woonsituatie voorkomen, bijvoorbeeld een computer-werkplek thuis. Meubelstoffen in deze gebruiksklasse kunnen dagelijks vele uren zeer intensief worden gebruikt.

Gebruiksklassen pilling

Een pil is een klein bolletje vezels dat ontstaat aan de oppervlakte van de stof dat veroorzaakt wordt door slijtage of wrijving. Dit zorgt ervoor dat een meubel er versleten uitziet. Het is echter een normaal fenomeen en geen teken dat de stof van slechte kwaliteit is. Losse vezels hebben de natuurlijke gewoonte om naar het oppervlak van de stof te verplaatsen waar ze door wrijving draaien en balletjes vormen. Al ziet het er niet mooi uit, het betekent niet dat de stof uit elkaar valt en het heeft geen invloed op de duurzaamheid en functionaliteit van de stof. Pilling is te verwijderen met een pil kam. Een pilling test wordt uitgevoerd, om te bepalen of een stof pilling veroorzaakt. De test wordt uitgevoerd met een rub en dry test. De test voor pillen wordt, net als de slijtweerstandtest, uitgevoerd met de Martindale-machine. De stof wordt tegen dezelfde standaardstof gewreven als bij de slijtweerstandtest, maar nu wordt er geen druk uitgeoefend.

Na de test wordt er een beoordelingsschaal gegeven van 1 (laagste) tot 5 (beste).

Pillingschaal van 1 tot 5:
 • Pilling 1 = veel pluisvorming
 • Pilling 2 = vrij veel pluisvorming
 • Pilling 3 = lichte pluisvorming
 • Pilling 4 = vrijwel geen pluisvorming
 • Pilling 5 = geen pluisvorming

 Over het algemeen is het advies voor regulier dagelijks gebruik tot intensief gebruik een pilling van 3-4, met de voorkeur naar 4, aan te houden

 

Gebruiksklassen lichtechtheid

De mate waarin een meubelstof bestand is tegen het verkleuren onder invloed van zon-, dag- en kunstlicht is afhankelijk van de gebruikte kleurstoffen en speciale behandelingen. Het is technisch niet mogelijk stoffen te vervaardigen die onder invloed van licht in het geheel niet verkleuren, zeker niet wanneer een stof regelmatig vele uren aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Bij donkere kleuren is de verkleuring sneller zichtbaar dan bij lichtere. Om de mate van lichtechtheid te bepalen is er een internationale beoordelingsschaal van 1 – 8. Een toename van één punt betekent dat de lichtechtheid is verdubbeld. Het duurt dan twee keer zo lang voordat de stof gaat vervagen.

De beoordelingsschaal is als volgt:   

Lichtechtheid 1 = slecht
Lichtechtheid 2-3 = voldoende
Lichtechtheid 4-5 = goed
Lichtechtheid 6-7 = zeer goed
Lichtechtheid 8 = uitmuntend

Voldoende

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse Voldoende zijn redelijk bestand tegen daglicht en kunstlicht. Het wordt afgeraden deze stoffen aan direct zonlicht bloot te stellen.

Goed

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse Goed zijn goed bestand tegen kunsten daglicht en redelijk bestand tegen zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht kan verkleuring optreden.

Zeer goed

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse Zeer goed zijn zeer goed bestand tegen kunst- en daglicht en redelijk goed bestand tegen zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht kan na geruime tijd een lichte verkleuring optreden.

Uitmuntend

Meubelstoffen met een lichtechtheid in de klasse Uitmuntend zijn uitermate goed bestand tegen kunst- en daglicht en zeer goed bestand tegen zonlicht. Bij langdurig blootstellen aan zonlicht kan na langdurige tijd een zeer geringe, haast voor het oog niet zichtbare, verkleuring optreden.

Afkortingen van textielvezels:

 • CO/KA    = Katoen
 • CUP    = Cupro
 • CV    = Rayon
 • F    = Alcantara / suede
 • JU    = Jute
 • LI    = Linnen
 • MA    = Modacryl
 • MD    = Modal
 • ME    = Metal
 • NY    = Nylon
 • PAC    = Polyamide acryl
 • PAN    = Acryl
 • PC    = Polyacryl
 • PES    = Polyesther
 • PP =    Polypropyleen
 • PU    = Polyurethaan
 • PVC    = PolyVinylChloride
 • RA    = Ramee
 • SE    = Zijde
 • VI /VC   = Viscose