CBW erkend voorwaarden

CBW voorwaarden - Zeker van je aankoop.

Kopen bij een CBW-erkende winkel biedt voordelen, maar vooral: meer zekerheid. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die jou als consument extra goed beschermen. Hierin zijn alle regels opgenomen die van belang zijn als je iets koopt, bijvoorbeeld over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie. Zie voor de exacte inhoud, voorwaarden en beperkingen de CBW-erkend-voorwaarden hieronder.

Open CBW voorwaarden    Open Aandachtspunten werkzaamheden    Open Vloer opstookprotocol   

Voorwaarden en aandachtspunten werkzaamheden

Voorwaarden en aandachtspunten werkzaamheden 
Versie: november 2023 

  • Vloeren & wanden 
  • Raamdecoratie, gordijnen, maatwerkkasten & deuren 
  • Betalingen

Vloeren & wanden 

1.    Bij de afspraak voor het inmeten van de vloer of een voorinspectie dient de klant en/of opdrachtgever op het werkadres aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat na deze afspraak er geen werkzaamheden meer aan de vloer of wand worden uitgevoerd die de situatie veranderen. De gegevens van het inmeten/de voorinspectie zijn dan niet meer bindend. 
Indien de situatie wel nog wijzigt, dan dient Home Made By hierover tijdig geïnformeerd te worden. Indien de gewijzigde situatie leidt tot extra werk of kosten worden die doorberekend aan de klant; zoals een extra inspectie afspraak, wijzigen van een gesproken planning of wijziging van in te kopen of ingekocht materiaal. 

2.    Voor de werkzaamheden dienen de betreffende ruimtes leeg, vrij van verf/gips klodders en bezemschoon te zijn. Indien de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, vanwege redenen die niet aan Home Made By te wijten zijn, zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt welke passend zijn in de planning van Home Made By. De reeds aanwezige uren zullen op basis van een uurtarief á €65,- per uur aan de klant worden doorberekend. 

3.    Home Made By acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan persoonlijke spullen, wanneer deze niet uit de ruimtes verwijderd zijn. Het laten staan van persoonlijke eigendommen geschiedt daarom op risico van de eigenaar. Dit geldt echter niet wanneer er schriftelijke afspraken over zijn gemaakt of wanneer deze vast zitten aan de woning (bv. Keuken en deuren) 

4.    Het verplaatsen van inboedel behoort niet tot het takenpakket van onze uitvoerders. Het verplaatsen van persoonlijke spullen is uitsluitend in overleg mogelijk en alleen wanneer hier schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. Indien dit van de uitvoerders wordt verwacht, bedragen de kosten €65,- per uur en geschiedt dit geheel op risico van de klant. 

5.    Het werkadres dient te zijn voorzien van elektriciteit, verlichting, stromend water, verwarming, sanitaire voorzieningen en een vaste trap naar de bovenetages. De temperatuur in de te leggen ruimtes dient neutraal te zijn. Dit is rond de 18⁰C. Verlichting moet aanwezig zijn op de aangewezen plafondpunten. 

6.    Als er voor onze werkzaamheden stucwerkzaamheden worden uitgevoerd dient hier minimaal 1,5 week droogtijd tussen te zitten. 

7.    Bij het aanbrengen van renovlies worden de wanden geschuurd. Deze worden dus glad gemaakt en niet uitgevlakt. Voor het vlakmaken van de wanden is de aannemer/uitvoerder verantwoordelijk. Het kan dus zo zijn dat muren toch nog iets doortekenen. 

8.    Nieuwe dekvloeren die worden opgeleverd met vloerverwarming dienen, voordat wij starten met het leggen van de vloer, het opstartprotocol te hebben doorgelopen. Dit protocol neemt minimaal 11 dagen in beslag. Zie Opstartprotocol (geldt niet voor nieuwbouwwoningen met warmtepomp). Indien de vloer voorafgaand aan het opstookprotocol wordt geëgaliseerd/gelegd kan er geen garantie worden gegeven op het leggen en de gelegde producten. 

9.    Als Home Made By ook uw vloerverwarming gaat infrezen, dient u zelf zorg te dragen voor het afdoppen van de radiatoren en het afvoeren van het freesafval, tenzij anders afgesproken. Het afdoppen van radiatoren is €150,- per stuk en het afvoeren van freesafval kost €50,- per groep. Wij kunnen ook een 3m³ container plaatsen voor €495,- daar kunt u zelf gedurende de werkzaamheden gebruik van maken, en ook het freesafval en radiatoren in plaatsen. Dit willen wij tijdig weten indien u hier gebruik van wil maken. 

10.    Vloer- verwarming/koeling dient de dag voor de werkzaamheden uit te worden gezet. De ruimte dient echter 18⁰C te zijn dus de klant dient bijverwarming te regelenindien nodig. 

11.    Bij aflevering of starten van de werkzaamheden adviseren wij de klant om de producten te controleren op juistheid en eventuele beschadigingen. Let hierbij op kleur, type en soort product. Achteraf is dit niet meer mogelijk. 

12.    Materiaal dat over is wordt niet gecrediteerd. Het is onze werkwijze iets meer materiaal te bestellen. Dit is nodig om voldoende snijverlies en onverwachte situaties op te vangen. Dit extra materiaal staat ook niet op de factuur. 

13.    Het te leggen materiaal dient, in verband met acclimatiseren, minimaal 48 uren voorafgaand aan het leggen op het adres te worden geleverd en in de te leggen ruimte worden gelegd. Wanneer dit niet is uitgevoerd kan er geen garantie worden gegeven. De klant/opdrachtgever is hier verantwoordelijk voor. 

14.    Hoge plinten dienen een minimale dikte van 12 mm te hebben. De binnenhoeken worden niet in verstrek gezaagd. De hoge plinten worden alleen aan de bovenzijde gekit. Het kitten van de plinten aan de onderzijde heeft een meerprijs van €7,50,- per strekkende meter. 

15.    Bij aanvang van de werkzaamheden dient de klant samen met de uitvoerders de opdracht door te nemen om eventuele misverstanden te voorkomen. 

16.    Bij de uitvoering van de werkzaamheden of een gedeelte van de werkzaamheden adviseren wij dat de klant aanwezig is zodat er tijdens de uitvoering bijgestuurd kan worden als dit gewenst is. Achteraf is dit niet mogelijk. 

17.    Het is niet toegestaan om andere uitvoerders/bedrijven werkzaamheden uit te laten voeren in de te leggen ruimtes. Indien de leggers hier hinder aan ondervinden zijn wij genoodzaakt om de legwerkzaamheden op een ander moment uit te voeren. De extra kosten hiervan worden doorberekend aan de klant. 

18.    Wanneer een vloer wordt geëgaliseerd wordt deze glad gemaakt en hiermee geschikt gemaakt voor het plakken / leggen van een vloer. Wanneer de vloer niet waterpas is of glooiingen bevat zal dit ook na het egaliseren nog aanwezig zijn. 

19.    Bij het egaliseren/leggen van de vloer bestaat de kans dat er spetters/krasjes op de muur ontstaan. Wanneer dit in geringe hoeveelheid aanwezig is valt dit onder de tolerantiegrens en kunnen hier geen onkosten voor worden vergoed. 

20.    Het afval, welke vrij komt bij het egaliseren/leggen van de vloer wordt niet door Home Made By meegenomen. Het afvoeren van het afval zal door de klant/opdrachtgever moeten worden verzorgd. 

21.    Na het schuren en/of behandelen van een houten vloer blijven de schuur- en oliepads bij de klant. Deze zullen buiten worden neergelegd in verband met brandgevaar. 

22.    Na alle werkzaamheden die door Home Made By worden verricht, wordt de woning bezemschoon opgeleverd. Er wordt niet gedweild of anderzijds schoongemaakt. 

23.    De klant dient de laatste dag van de werkzaamheden aanwezig te zijn. De klant kan samen met de uitvoerders de werkzaamheden definitief opleveren. Mocht er iets niet naar wens zijn kan de uitvoerder dit ter plekke nog oplossen. 

Raamdecoratie, gordijnen, maatwerkkasten & deuren 

1.    De klant en/of opdrachtgever dient op het werkadres aanwezig te zijn wanneer de producten worden ingemeten. Na het inmeten is het niet meer toegestaan om werkzaamheden te verrichten (bv. stuken, tegelen, vloer leggen). De gegevens van het inmeten zijn dan niet meer bindend. 

2.    Worden er na het inmeten toch nog werkzaamheden uitgevoerd waardoor de geleverde producten niet meer passen, dan zijn de kosten voor het aanpassen/inkorten voor de klant. 

3.    Voor het inmeten van maatwerk kasten en deuren wordt er een afspraak gemaakt rechtstreeks door de leverancier. Dit omdat de leverancier zelf komt inmeten. Eventuele aanpassingen en/of prijswijzigingen ontvangt u later per orderbevestiging via Home Made By. 

4.    Voor raamdecoratie of gordijnrails langer dan 4 meter wordt een losse bezorgafspraak gemaakt voor de montage afspraak. 

5.    Bij montage van raamdecoratie en gordijnen dienen de oude raamproducten gedemonteerd te zijn. Het demonteren en afvoeren van oude raamproducten behoort niet tot de werkzaamheden van de monteur. 

6.    Bij het monteren van raamdecoratie en gordijnen dient er voldoende ruimte te zijn voor een eventuele ladder. Het verplaatsen van meubelen voor toegang tot de ramen behoort niet tot de werkzaamheden van de monteur. 

7.    De geleverde producten dienen door het trapgat of in de lift te passen. Indien dit niet past moet dit tijdig aangegeven worden zodat er een verhuislift kan worden ingepland. De kosten hiervan zijn voor de klant, prijs is op aanvraag. 

8.    Klant dient aanwezig te zijn bij de werkzaamheden. De klant kan dan samen met de monteurs de werkzaamheden definitief opleveren. Mocht er iets niet naar wens zijn of defect/beschadigd zijn dan kan dit gelijk aangegeven worden. 

Betalingen 
1.    Parkeerkosten: de kosten om te parkeren door onze monteur, stoffeerders enz. komen geheel voor rekening van de klant. Deze zal na alle werkzaamheden 1 op 1 worden gefactureerd. 

2.    Twee weken voor start werkzaamheden wordt een deelfactuur verstuurd naar de klant. Deze dient een week voor start werkzaamheden te zijn voldaan per bank, mits anders is afgesproken met aanspreekpunt: Homemadeby 

3.    Bij oplevering werkzaamheden wordt de eindfactuur verstuurd naar de klant. Deze moet per ommegaande betaald worden. 

4.    Wanneer de complete oplevering niet kan plaatsvinden op de afgesproken dag, om welke reden dan ook, mag er maximaal 2% van de eindfactuur worden achtergehouden tot complete oplevering heeft plaatsgevonden. 

Mocht u onduidelijkheden of vragen hebben dan kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen. 


Met vriendelijke groet, 
Team Homemadeby

Open aandachtspunten    Open Vloer opstookprotocol    Open CBW voorwaarden